formy opodatkowania

Jak wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Każdy niedoszły przedsiębiorca musi zadać sobie pytanie o formę opodatkowania swojej przyszłej działalności. Jest to ważna kwestia. Warto więc poświęcić dłuższą chwilę i dobrze zastanowić się nad postacią należności, którą będziemy uiszczać Urzędowi Skarbowemu. Jakie są formy opodatkowania przedsiębiorstw? I która z nich okaże się dla nas najkorzystniejsza? Po odpowiedź na te pytania zapraszamy do lektury niniejszego artykułu.

Obowiązujące formy opodatkowania

Przejdźmy od razu do samego sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy trzy formy opodatkowania działalności gospodarczej. Są to:

  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt.

Czym jest opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Jest to najpopularniejsza forma opodatkowania działalności gospodarczej i jako taka przyznawana jest z urzędu. Sprowadza się do faktu, że wysokość podatku zależna jest od wielkości dochodu podmiotu, który jest nim obciążany. W rezultacie podatnicy zapłacą stawkę 17% (jeśli dochód przedsiębiorstwa nie przekroczy kwoty 120 000 zł) lub 32% (jeśli ją przekroczy).

Do jego zalet zaliczymy:

  • wiele ulg podatkowych,
  • możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Wady zasad ogólnych stanowią zaś:

  • obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
  • duży podatek, jeśli nasze przedsiębiorstwo ma wysokie obroty.
Jak wybrać formę opodatkowania dla firmy? 2023
Bibby Financial Services

Co to jest podatek liniowy?

Kolejną formą opodatkowania działalności gospodarczej jest podatek liniowy. W jego przypadku, nasz dochód opodatkowany będzie stawką 19%. Będzie ona stała i niezależna od wysokości naszego dochodu. Jeśli więc przewidujemy wysokie zarobki, to będzie to lepsze rozwiązanie, niż wspomniane powyżej zasady ogólne. Podatek liniowy rozlicza się na formularzu PIT-36L.

Zaletą podatku w tej formie jest fakt, że jeśli nie osiągniemy żadnego przychodu, to nie będziemy musieli go w ogóle zapłacić. Należy jednak pamiętać, że wybierając go, nie skorzystamy z większości ulg, nie będziemy mogli rozliczyć się z małżonkiem i (podobnie jak w przypadku zasad ogólnych) prowadzić będziemy musieli księgę przychodów i rozchodów.

Czym jest podatek ryczałtowy?

Podatek ten obowiązuje podatników, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od ewidencjonowanego przychodu. Mogą być to jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, jawne, osoby czerpiące dochody z prywatnego najmu nieruchomości lub sprzedające własne produkty rolne i zwierzęce. W przypadku tej formy opodatkowania stawka zależna jest od rodzaju wykonywanej przez nas działalności. Podatek ryczałtowy uiszcza się od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. Rozlicza się go na formularzu PIT-28.

Zmiana formy opodatkowania

Każdy, kto chce dokonać ponownego wyboru formy opodatkowania zrobić to może do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Co oczywiste zmianę formy opodatkowania zgłosić musimy do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Sam proces zmiany opodatkowania jest bardzo prosty. Dokonać go należy poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Tą z kolei czynność wykonać możemy poprzez internet lub osobiście: w urzędzie gminy lub miasta. Chcąc rozwinąć skrzydła w biznesie, trzeba też pamiętać o korzystaniu z faktoringu lub kredytu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code